ข่าว/กิจกรรม


การประชุมสัมมนา "Benchmarking กับมาตรฐานการดำเนินงานโรงไฟฟ้าไทย"

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ) ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท DNV KEMA ที่ปรึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัด...คลิกอ่านต่อ
สรุปบันทึกการประชุม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Benchmarking Workshop ครั้งที่ 1
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่่ 29, 31กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรม Arnoma Hotel Bangkok

สำหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)
สาหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า SPP-Cogeneration
สาหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า Combine Cycle และกลุ่ม Thermal

รายชื่อโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Benchmarking

รายชื่อโรงงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

สำหรับโรงงานอื่นๆ ที่สนใจรีบสมัครกันเข้ามาน่ะค่ะ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ คลิกที่นี่

รับสมัครโรงไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการ Benchmarking

สนใจรีบสมัครด่วน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ คลิกที่นี่

สัมมนา "Benchmarking กับมาตรฐานการดำเนินงานโรงไฟฟ้าไทย"

กกพ. ร่วมกับ มจธ. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนรายละเอียด และแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทราบ ...อ่านต่อ
   

 

 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า