การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Benchmarking


ผู้สมัครเข้าร่วม

ผู้สมัครเข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงาน ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า ใน 4 กลุ่ม ต่อไปนี้

• โรงไฟฟ้า Thermal plant (ถ่านหิน)
• โรงไฟฟ้า Combine Cycle (IPP-Gas)
• โรงไฟฟ้า Co-generation (SPP-Gas)
• โรงไฟฟ้า Biomass (ระดับ SPP-Biomass)

ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในขอบข่ายที่กำหนด หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารควบคุมการดำเนินการของโรงไฟฟ้า

การสมัครเข้าร่วม

1. กรอกเอกสารรับสมัครที่ได้รับในสัมมนาเปิดตัวโครงการ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ กรอกเอกสารและส่งใบสมัครในภายหลัง พร้อมรายละเอียดโรงไฟฟ้าอย่างย่อ มายังโครงการฯ ทางอีเมลล์ และส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร :
กลุ่มวิจัย EnConLab (Benchmarking)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140

อีเมล์ : thaippbenchmark@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02 470 8615, 02 470 8618

โทรสาร : 02 470 8665

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

การสมัครเข้าร่วมไม่มีค่าใช้จ่าย
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า