ข่าว
ดาวน์โหลดคู่มือคำอธิบาย Benchmarking


คู่มือ KPI กลุ่ม Combine Cycle และกุล่ม Thermal
คู่มือ KPI กลุ่ม SPP-Cogeneration
คู่มือ KPI กลุ่ม Biomass
 
กิจกรรม
สรุปบันทึกการประชุม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Benchmarking Workshop ครั้งที่ 1
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่่ 29, 31กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรม Arnoma Hotel Bangkok

สำหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)
สาหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า SPP-Cogeneration
สาหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า Combine Cycle และกลุ่ม Therma
 
ภาพกิจกรรม
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3
โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า

จัดขึ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ

ชมภาพกิจกรรมต่อ คลิกที่นี่
 
คลิปวีดิโอ
วีดิโอกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Benchmarking Workshop ครั้งที่ 1
- กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combine cycle)
- กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal)
- กลุ่มโรงไฟฟ้า Biomass
- กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP-Cogen

จัดขึ้นเมื่อวันที่่ 29, 31กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรม Arnoma Hotel Bangkok


 
 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า