บริการที่ปรึกษา ด้านพลังงาน

กลุ่มวิจัย EnConLab ให้บริการจัดฝึกอบรม และตรวจวัด วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน สำหรับอาคารหรือโรงงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดความยั่งยืนแก่บุคคลากรภายในองค์กร และสามารถนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานได้

บริการที่ปรึกษา
การจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นองค์กรและผลิตภัณฑ์ (CFO & CFP Consultant)

สำรวจและวางระบบการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชี้จุดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Hot Spot)
สนับสนุนข้อมูลจนผ่านการทวนสอบและได้รับการรับรอง
เตรียมตัวองค์กรให้พร้อมสำหรับยุคที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ
สนใจรับบริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 061 8599894


บริการที่ปรึกษา
ด้านก๊าซเรือนกระจกและกลไก CBAM

มาตรการ CBAM มีแนวคิดที่พัฒนามาจากกลไกการตลาดคาร์บอนแห่งแรกของสหภาพยุโรป คือ มีการกำหนดสิทธิ์ในการปล่อยคาร์บอนแบบให้เปล่าของผู้ประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องแสดงข้อมูลปริมาณสินค้านำเข้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้า หากปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้าสูงเกินกว่าสิทธิ์ที่กำหนดไว้ จะต้องทำการซื้อใบรับรอง CBAM หรือที่เรียกว่า CBAM certificates เพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนเกินของสินค้านำเข้านั้นๆ
ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่บังคับใช้แล้ว ผู้ส่งออกสินค้าไปยัง EU ต้องเตรียมพร้อมรับมือมาตรการ CBAM กันแล้วนะคะ
โรงงานที่สนใจรับบริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ CBAM ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 061 8599894


บริการที่ปรึกษา
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำน้ำเย็น

ตรวจวัดข้อมูลออนไลน์ และปรับปรุงให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มวิจัย EnConLab มจธ. เสนอบริการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำน้ำเย็น (RECHILL Efficiency Program) โดยติดตั้งระบบติดตามและควบคุมการทำงาน และดำเนินการปรับจูนการควบคุมร่วมกับทีมของอาคาร/โรงงาน
ท่านที่มีเครื่องทำน้ำเย็นและสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้นะคะ


บริการตรวจวัด
ข้อมูลพลังงาน

กลุ่มวิจัย EnConLab ให้บริการตรวจวัดข้อมูลพลังงาน สำหรับอาคารหรือโรงงาน ในแบบออนไลน์ โดยอาคาร/โรงงานสามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลาทุก 15 นาที

สามารถนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานได้

กลุ่มงาน ที่ให้บริการ

speaker
งานด้านการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน

(Measurement and Verification)

speaker
งานด้านการตรวจวัดประสิทธิภาพ
พลังงานเฉพาะระบบ

(System Audit)

speaker
งานที่ปรึกษา
ด้านการจัดการพลังงาน

(Energy Consultant)

speaker
งานศึกษา วิจัย ด้านพลังงาน
และนโยบายพลังงาน
speaker
งานด้านการประเมิน
การลดก๊าซเรือนกระจก
speaker
งานด้านการอบรม สัมมนา
ออนไลน์และออฟไลน์

บริการ ที่ปรึกษาและจัดอบรม

post-image
ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน แบบออนไลน์

งานตรวจวัดพลังงาน 4.0, ติดตามข้อมูลได้ต่อเนื่อง มี Dashboard แสดงสมรรถนะพลังงาน, ค่าใช้จ่ายตามจำนวนอุปกรณ์ , จัดทำรายงานสรุปการใช้พลังงานรายปี

ONLINE

post-image
หลักสูตรอบรม
ระบบการจัดการพลังงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน, การจัดทำนโยบายพลังงาน, การจัดทำข้อมูลพลังงาน, การวางแผนด้านพลังงาน, การทบทวนของฝ่ายบริหาร

1วัน

post-image
หลักสูตรอบรม
การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับวิศวกร ช่างเทคนิค

ผลกระทบของการใช้พลังงาน, การวิเคราะห์ข้อมูล, แนวทางประหยัดพลังงาน, แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมในองค์กร

1วัน

post-image
หลักสูตรอบรม
การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับบุคลากรทั่วไป

ผลกระทบของการใช้พลังงาน, การใช้พลังงานของบริษัท, การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานที่ดี, การประเมินค่าใช้จ่ายพลังงานเบื้องต้น, การประหยัดพลังงานเบื้องต้น

1วัน

ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำบริการ EnConLab

หลักสูตรการอบรม การตรวจวัดพลังงานและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ภายในองค์กร

สมัครรับข่าวสารจากเรา

เพียงแค่กรอกอีเมล์ คุณจะได้รับข่าวสารก่อนใคร