2June

หลักสูตร A
“การอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ”.

วิทยากร : คุณอนนต์ ช่วยเกิด / คุณอนุศักดิ์ เผือกเกษม

ตลอด 1 วันท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ :
✅ สอนพื้นฐานการทำงาน
✅ เรียนรู้วิธีการตรวจวัด
✅ การอ่าน Log sheet
✅ ตัวชี้วัด
✅ ตัวอย่างการอนุรักษ์พลังงาน

วันที่อบรม 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น.

รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

ค่าสมัคร/ลงทะเบียน

ราคา 1,200 บาท/ท่าน


ข้อเสนอพิเศษ เพื่อรับส่วนลด
สมัคร 1 ท่าน ทั้ง 2 คอร์ส ลด 10%*
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป คอร์สเดียวกัน ลด 10%*
*เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัคร :

  1. ลงทะเบียนผ่าน google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
  2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับไป
  3. ผู้เข้าอบรมชำระเงินค่าสมัคร พร้อมส่งหลักฐานกลับมาทางอีเมล์หรือทาง google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมออกหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
  5. เจ้าหน้าที่ส่ง link เพื่อเข้าห้องอบรมทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

  1. ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนา
  2. ใบวุฒิบัตร

ติดต่อสอบถาม:
[email protected]
www.facebook.com/enconlabnews
096-883-8827(ชุติมา), 089-163-6888(ศุภานัน)