9Aug

หลักสูตร B
“การอบรมและปฏิบัติ การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศและระบบปั๊ม ”

วิทยากร : คุณอนนต์ ช่วยเกิด / คุณธนากร อุ่นเจริญ / คุณจัตตุพร หนวดคำ / คุณดำรงค์ บัวยอม

ตลอด 1 วันท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ :
👉👉การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ
✅ การทำงานของระบบอัดอากาศ
✅ การวัดสมรรถนะเครื่อง
✅ การวัดการรั่วไหล
✅ การประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ
✅ กิจกรรมที่มอบหมาย

👉👉การอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊ม
✅ การทำงานของระบบปั๊ม
✅ การตรวจวัด
✅ การอ่าน Nameplate
✅ การวัดประสิทธิภาพปั๊ม
✅ การประหยัดพลังงานในระบบปั๊ม
✅ กิจกรรมที่มอบหมาย

วันที่อบรม 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น.

วันที่ติดตามผล 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

ค่าสมัคร/ลงทะเบียน

ราคา 1,200 บาท/ท่าน


ข้อเสนอพิเศษ เพื่อรับส่วนลด
สมัคร 1 ท่าน ทั้ง 2 คอร์ส ลด 10%*
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป คอร์สเดียวกัน ลด 10%*
*เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัคร :

 1. ลงทะเบียนผ่าน google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับไป
 3. ผู้เข้าอบรมชำระเงินค่าสมัคร พร้อมส่งหลักฐานกลับมาทางอีเมล์หรือทาง google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมออกหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
 5. เจ้าหน้าที่ส่ง link เพื่อเข้าห้องอบรมทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศ และปั๊มน้ำ
 2. ตัวชี้วัดว่าระบบมีประสิทธิภาพดีหรือไม่
 3. แนวทางการปรับปรุงเพื่อประหยัดพลังงาน
 4. การตรวจวัดข้อมูลจริงและนำกลับมาปรึกษาคณะวิทยากร
 5. ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนา
 6. ใบวุฒิบัตร

ติดต่อสอบถาม:
[email protected]
www.facebook.com/enconlabnews
096-883-8827(ชุติมา), 089-163-6888(ศุภานัน)