16Feb

หลักสูตร B
“การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IoT กับงานด้านพลังงาน”

วิทยากร : คุณรุจน์ พัฒนเจริญ

ตลอด 1 วันท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ :
👉👉ภาคบรรยาย
✅ ความสำคัญของ IoT
✅ พื้นฐานการทำงานของ IoT
✅ การลงโปรแกรม

👉👉ภาคปฏิบัติการ
✅ WS1 การปิดเปิด LED 7 สี
✅ WS2 การอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้นจากเซนเซอร์
✅ WS3 การส่งข้อมูลเข้า Google sheets
✅ WS4 การทำ Dashboard แสดงผล
✅ สาธิตการอ่านข้อมูลจากบอร์ดวัดพลังงาน

วันที่อบรม 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 - 16.30 น.

👉👉พิเศษ* ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการใช้ IoT กับงานด้านพลังงาน จะได้รับอุปกรณ์สำหรับใช้ภาคปฏิบัติการ
โดยทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านก่อนวันอบรม
รายการอุปกรณ์ที่จะจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรม IoT มีดังนี้
post-image 1. WeMos D1 Mini - NodeMCU WIFI ESP8266 board
2. WeMos D1 Mini - LED WS2812B RGB Shield
3. WeMos D1 Mini - Relay Shield
4. WeMos D1 Mini - SHT30 Temperature and Humidity sensor Shield
5. สาย micro usb 1 เส้น
* ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสมัครและชำระค่าสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งอุปกรณ์การทำ Workshop ก่อนวันเข้าอบรม

หมายเหตุ ในการอบรมมีการใช้ Wifi ในการเรียน ดังนั้นควรทราบรหัสผ่าน Wifi ในการเขียน Code

👉👉รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

ค่าสมัคร/ลงทะเบียน

ราคา 1,500 บาท/ท่าน

ข้อเสนอพิเศษ เพื่อรับส่วนลด

สมัคร 1 ท่าน ทั้ง 2 คอร์ส ลด 10%*
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป คอร์สเดียวกัน ลด 10%*
*เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นตอนการสมัคร :

 1. ลงทะเบียนผ่าน google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับไป
 3. ผู้เข้าอบรมชำระเงินค่าสมัคร พร้อมส่งหลักฐานกลับมาทางอีเมล์หรือทาง google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมออกหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
 5. เจ้าหน้าที่ส่ง link เพื่อเข้าห้องอบรมทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

 1. มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ IoT การลงโปรแกรม
 2. ได้ทดลองเขียนโปนแกรมในชั้นเรียนและนำไปต่อยอด
 3. ได้รับบอร์ดขนาดเล็กและเซนเซอร์เพื่อนำไปทดลองใช้
 4. ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนา
 5. ใบวุฒิบัตร

การเตรียมตัวก่อนการอบรม :

 1. คอมพิวเตอร์
  1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Laptop ลง OS ไม่ต่ำกว่า Windows10
  1.2 มีพื้นที่ Harddisk ประมาณ 200 MB มีช่อง usb 1 ช่อง
  1.3 อินเตอร์เน็ต Wifi พร้อม SSID, ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 2. ซอฟต์แวร์
  2.1 บัญชี Gmail พร้อมรหัสผ่าน
  2.2 โปรแกรม Arduino IDE
  2.3 โปรแกรม Zip หรือ rar

ติดต่อสอบถาม:
[email protected]
www.facebook.com/enconlabnews
096-883-8827(ชุติมา), 089-163-6888(ศุภานัน)