28Apr

หลักสูตร C
“การอบรมการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ”

วิทยากร : คุณอนนต์ ช่วยเกิด / คุณธนากร อุ่นเจริญ

เนื้อหาการอบรม :
✅ การทำงานของระบบอัดอากาศ
✅ การวัดสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ
✅ การวัดการรั่วไหล
✅ การประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ

วันที่อบรม 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.

รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

ค่าสมัคร/ลงทะเบียน

ราคา 800 บาท/ท่าน


ข้อเสนอพิเศษ เพื่อรับส่วนลด
สมัคร 1 ท่าน ทั้ง 2 คอร์ส ลด 10%*
สมัคร 3 ท่านขึ้นไป คอร์สเดียวกัน ลด 10%*
*เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
แพ็คเกจเสริม หลักสูตร สอนตรวจวัด/วิเคราะห์ที่สถานประกอบการ (นัดหมายเพิ่มเติม)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร :

  1. ลงทะเบียนผ่าน google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
  2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อส่งรายละเอียดการชำระเงินกลับไป
  3. ผู้เข้าอบรมชำระเงินค่าสมัคร พร้อมส่งหลักฐานกลับมาทางอีเมล์หรือทาง google form คลิกที่นี่ หรือ สแกน qr code
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมออกหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
  5. เจ้าหน้าที่ส่ง link เพื่อเข้าห้องอบรมทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานและการใช้พลังงานของเครื่องอัดอากาศ
  2. ตัวชี้วัดว่าระบบมีประสิทธิภาพดีหรือไม่
  3. แนวทางการปรับปรุงเพื่อประหยัดพลังงาน
  4. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม
  5. ใบวุฒิบัตร

ติดต่อสอบถาม:
[email protected]
www.facebook.com/enconlabnews
096-883-8827(ชุติมา)