หลักสูตรการอบรม

post-image

15Feb

หลักสูตร A
การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปแบบการเรียน : ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

ราคา 800 บาท : ท่าน

post-image

16Feb

หลักสูตร B
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IOT กับงานด้านพลังงาน

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ราคา 1,500 บาท : ท่าน

post-image

20,21
Oct

หลักสูตร C
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IOT กับงานด้านพลังงาน

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ มาเรียนสดที่ มจธ.

จบหลักสูตรแล้ว

post-image

17Oct

เสวนา เรื่อง
ความเข้าใจด้านพลังงานยุค 2022

ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom

จบหลักสูตรแล้ว